Lietanie s dronom v zime

Jedným z okruhov na skúškach Dopravného úradu pri získavaní certifikátu pilota bezpilotného prostriedku je Meteorológia. Od schopnosti správne vyhodnotiť a predvídať vrtochy počasia totiž častokrát...